Energi och miljö

Allt om energiAllt om energi

Allt om miljöAllt om miljö

Hur fungerar energi och miljö?

Energi är en av de viktigaste naturkrafterna vi har på planeten. Den kan nämligen skapa teknik och verktyg som är direkt livsviktig för mänskligheten.

Hur påverkar energin jorden?

Påverkar energi jorden? Och vad är det för något? Man kan säga att energi kan beskrivas i flera olika former. En av de vanligaste kan kopplas till styrka eller elektricitet som sedan används. Till exempel genom att värma upp hus.

Det är ett sätt där energin har använts för att förändra sättet människorna lever på. Länge var människan jägare och samlare, vilket innebar att hon i grupp tog sig runt till fots och levde på olika ställen. För ungefär 10 000 år sedan blev människan istället bofast, vilket innebar att jordbruk var något som prioriterades högre.

Men med den förändringen krävdes även fler åtgärder. Till exempel att man behövde bygga hus till sig själva. Istället för att ha temporära boenden behövdes nu rejälare och fastare byggen som helst skulle klara flera generationer.

För att kunna skapa värme användes energi, men inte samma typer av energi som används till bostäderna idag. Man hade inga element som enkelt sattes igång och användes. Då utnyttjade man naturens krafter till i synnerhet eld. Det här gjordes att husen, eller åtminstone vissa rum, kunde värmas upp till viss del. Det innebar dock inte någon perfekt värme och husens uppvärmning då gick förstås inte att jämföra med vad som finns nu.

Energin har påverkat miljön

I takt med att människan har utvecklats har det också gjort att tekniken gått framåt, eller om man vill se på det tvärtom. Det innebär till exempel att sättet människor använder jorden på har förändrats. Från att vara jägare och samlare, när man jagade djur och åt bär och liknande för överlevnad, har den moderna människan satt betydligt större press på naturresurserna än vad många skulle kunna tro.

“Hur påverkar min smartphone jorden egentligen?” är en fråga många säkert ställer sig. Det kan vara svårt ibland att få ihop hur ens tekniska pryl skulle påverka träden, vattnet eller planeten i stort. Men faktum är att effekterna är stora. Det beror i synnerhet på hur ens teknik är skapad. De material som används i tillverkningsprocessen utvinns i stora massor. Att sedan kunna göra sig av med mobilerna, alltså slänga dem, kräver stora resurser.

Samma sak gäller för bilar, vilket till exempel har skapat en debatt gällande elbilar. De bilarna i sig har en fantastisk egenskap i att inte släppa ut några avgaser och därmed minska utsläppen. Däremot finns det ett problem. När elbilarnas batterier tillverkas görs det genom att bryta litium. Den här metallen är väldigt sällsynt i världen och när den bryts kräver det stora resurser från jorden.

Miljöns effekter på planeten

Miljön är kanske det viktigaste vi har, vilket de allra flesta kan skriva under på. Samtidigt vet inte alla exakt vad för påverkan miljön har på vår planet.

Domedag eller nya uppfinningar?

Det kan ibland råda delade uppfattningar om hur stor klimatproblemen egentligen är. Skillnaden mellan experter och den vanliga befolkningen är dock större än man skulle kunna tro. De flesta forskarna inom området är övertygade om att människans levnadssätt leder till ett enormt ökat tryck på planeten, som därmed leder till en klimatkris. På till exempel Aftonbladet yttrar flera svenska experter sina åsikter om klimatkrisen.

Även den allmänna opinionen är generellt att det finns problem med människans sätt att leva, som ger direkta konsekvenser för planeten. Men det finns fortfarande stora skaror av befolkningen i de flesta länderna som antingen inte ser det som ett problem, eller åtminstone tonar ner den kris som experter istället målar upp.

Det kan bidra till flera saker, till exempel vilka åtgärder som sätts in för att minska klimatutsläppen. Den stora frågan är dock hur det ska lösas och om det faktiskt går. En del tror på att en domedag kan skapas om man inte gör något åt saken. Andra tror inte det, utan förväntar sig moderna uppfinningar som ska lösa problemen.

Vad orsakar problemen?

Oavsett vilken inställning man har till klimatkrisen finns det vissa förklaringar som leder till att problemen har uppstått. En av de största är koldioxidutsläppen. De här tog fart redan för ett antal hundra år sedan i samband med industrialiseringen. Då flyttade människor in i städer och började arbeta på stora industrier som då stod för stora utsläpp.

Men det går ändå inte att jämföra mot dagens utsläpp. Industrier är fortfarande en av orsaken till de största utsläppen även om det finns andra problem. Det här är framför allt biltrafiken. Det finns flera miljarder olika fordon över hela världen, och hundratals miljoner av dem används varje dag. Det gör att utsläppen är svårare att kontrollera. Sambanden mellan en hög biltrafik i länder, eller vissa städer, går också att se när det kommer till utsläppen i de regionerna. Samma sak gäller för till exempel luftens nivåer. Det då det tydligt går att se att länder med kraftig biltrafik har sämre värden när det kommer till syre.

Miljö och energi tillsammans

Miljö och energi kan många gånger kopplas samman. Men finns det något konkret sätt på vilket de faktiskt går att koppla ihop med varandra?

Energin påverkar miljön?

En av de största kopplingarna som kan göras mellan miljö och energi är via de maskiner som energin skapar. Energi är nämligen en viktig del för att skapa ett fungerande samhälle. Till exempel måste det finnas för att kunna få bilar att ta sig framåt. Energi skapas via en motor som drivs på ett bränsle, och de här utsläppen för ut höga nivåer av koldioxid till planeten.

Det gäller de flesta fordonen. Från bilar, till vissa tåg och även flygplan. Rapport på rapport visar dock att det är de hundratals miljoner bilarna i världen som sätter högst tryck på miljön när det kommer till olika fordonstyper.

För att driva en fabrik krävs även energi. Det gäller till exempel genom att få maskinerna och produktionerna att gå runt. Det här kan göras genom olika energialternativ. Elektricitet är ett, kol är ett annat. Beroende på vilket som används sätter det också olika stora påfrestningar på miljön. Kolindustrin är till exempel identifierad som en av de största miljöbovarna i hela världen.

Men även i vardagen finns det energi som påverkar miljön på flera olika sätt. Kollar man när det kommer till sätt att värma upp husen är det en förklaring. Ett hus kräver någon form av energi för att skapa värme, och det kan skapa stora utsläpp. Att tillverka teknik skapar också problem. Tekniken i sig brukar inte vara det stora problemet, det vill säga användningen av en telefon. Däremot den process som sker när man ska utvinna och skapa dem.

Vad innebär energi?

Energi har flera olika förklaringar, och betyder inte samma sak alla gånger. Här några av de definitioner som finns för ordet.

Rörelse och mat

En av de vanligare definitionerna av energi, bland annat enligt Wikipedia, är att det är rörelse i någon form. Det kan vara när en människa tar sig framåt. Bara genom att man själv går krävs det energi, som då skapas av syre, människans muskler och sedan ett rörelsemönster framåt.

En bil måste sättas i rörelse på något sätt, och det här görs via energi. Hur skapas energi till en bil? Det görs genom att bilen behöver någon form av motor. För den som är tekniskt lagd vet hen att en motor kan skapas på olika sätt. Men att till exempel använda en bensindriven motor har i modern tid varit den vanligaste formen.

Att äta skapar också energi. För att människor, djur och andra levande organismer ska kunna överleva behövs mat. När man förtär mat i olika former skapar det energi. Den här energin behövs av många olika anledningar. För att kunna röra sig men också i stort för att kroppen ska kunna orka.

Energins kraft i världen

Energins kraft är en av de mest underskattade. Det är nämligen den som har lett till att samhället ser ut som det gör.

Från fordon till teknik

En bil kan ta sig från Sverige till Tyskland på en dag, i en snabb fart. Moderna datorer kan skapas och ett flygplan kan ta sig från olika kontinenter utan att mellanlanda. Allt det här är tack vare energin. Inget av det tidigare nämnda skulle kunna fungera utan det, och få saker i framtiden kommer att fungera i sin helhet utan att energi på något sätt skapas och används.

Det här innefattar mycket. Människor måste ha energi för att leva och överleva. Bland annat genom att äta och dricka, men också för att få ett behagligare liv. Att skapa värme, eller kyla i varma länder, i bostäder är av stor vikt, och det görs genom olika energier.

Ska man förflytta sig från ett ställe till ett annat kommer energin att vara direkt nödvändig, något flygindustrin utvecklat på det kanske starkaste sättet. Den enorma flygmaskinen är skapt för flera hundra personer samtidigt och kan med sina starka motorer skapa energi att flyga genom luften.

Miljön och världen

Miljön och världen är kanske det viktigaste att ta hand om. De har också kopplingar till varandra på flera olika sätt.

Hur har miljön påverkat jorden?

Miljön, och även klimatet, har haft väldigt stor påverkan på planeten jorden. Även om människan är i ett stadium där hon kan påverka jorden måste man alltid beakta miljön. Det är nämligen den som har fått jorden att se ut som den gör just nu.

Planeten är under ständig förändring och det märks via miljö och klimat. Det svenska klimatet var för 100.000 år sedan inte i närheten av det samma som nu. Det räcker med att titta på den istid som pågick i bland annat Sverige. Den ansågs ha påbörjats för lite över 100 000 år sedan, och slutade för nästan 90 000 år sedan.

Tack vare istiden förändrades även miljön och annat i Sverige. Isen som flyttades skapade till exempel moränjord, vilket är anledningen till att det finns gott om granar i Sverige, då de växer i morän.

Men det finns även andra saker som påverkar hur miljön förändrar sig. Även om jorden och miljön har ett naturligt samspel, som förändras ständigt, har människan en viktig roll. På gott och ont. De flesta vet om att människan påverkar miljön genom utsläpp. Men genom andra projekt skapar människan jorden och miljön nya sätt att fortgå. Till exempel genom att återskapa delar av naturen. Miljontals träd planteras årligen och det gör att en viss del av den skada som människan står för åtminstone kan reduceras aningen.

Miljön och framtiden

Framtiden är viktig för alla. Men tack vare miljön kan den se ut på olika sätt, beroende på hur människan väljer att leva.

Människans enorma påverkan

Tänker du att din Iphone inte har någon stor påverkan på miljön? Eller att din elbil är ett bra sätt för att minska utsläppen? Då finns det flera anledningar till att tänka om. Bland annat beror det på att tillverkningsprocessen av de båda är något som sätter press på miljön.

Vare sig elbilar eller smarta telefoner har någon direktpåverkan. Det vill säga att i själva användandet leder de till ytterst små påfrestningar på miljön. Det är mest via laddningar som det kräver något.

Men i själva utvinningspressen och produktionen ser det däremot annorlunda ut. Det beror till exempel på att båda produkterna kräver batterier, något i sin tur innebär att litium behöver utvinnas. Det här är oerhört sårbart för planeten.

Just tillverkningsprocesserna är påfrestande för miljön och framtidens forskning tittar mycket på den. En framtidslösning som beskrivs är till exempel att skapa mer syntetiskt material. Istället för att utvinna naturresurser som börjar ta slut ska man försöka skapa liknande resurser, fast på ett konstgjort sätt.

Om du har en fråga att ställa oss kan du göra det här.

Allt du behöver veta om miljö och energi!Allt du behöver veta om miljö och energi!