Elbilen i framtiden ?

Numera är det många som köper en eldriven bil när det är dags att byta ut den gamla bilen. Men lika många, eller kanske fler, är tveksamma till bytet. Det är inte solklart ännu vilken slags drivmedel framtidens bil kommer att drivas av. Eller om det kommer att finnas flera alternativ. Som tur är kan man hitta återförsäljare av Mercedes bilar med olika valmöjligheter.

På samma gång som man behöver bil för resor runt om i landet så behöver man också färdmedel för kortare resor. Speciellt för resor människor gör för nöjes skull eller på grund av arbetspendling. Det skulle gå åt mycket elektricitet för den här typen av resor ifall alla bilar vore drivna av el. Lyckligtvis är situationen inte sådan just nu. Elförsörjningen är ännu inte tillräcklig för att täcka behovet om man räknar med bilresor i samma omfattning som vi har nu. Lägger man till varutransporter både per lastbil och budbil så är behovet av elektricitet ofattbart mycket större, om man räknar med att resorna kommer att vara lika omfattande i framtiden som de är nu.

Men troligtvis måste den här förändringen ske på ett helt annat sätt än vad den ser ut som nu. Vi vet det bara inte ännu men allt måste ändras på ett annat sätt. Oljeländerna kommer inte att sluta med sina energikällor, inte förrän oljekällorna sinat, och det vet vi inte om de någonsin kommer att göra.

Det betyder att tankarna måste ändras. Av någon anledning tänker alla att fossila bränslen är något dåligt. Men det är inte sanningen, eftersom några av dem är riktigt bra. Till exempel naturgas.

Naturgas räknas som ett fossilt bränsle – fast egentligen är den fossil endast i den bemärkelsen att den funnits sedan urminnes tider i jordskorpan. I själva verket är den lika nyttig som biobränsle eller till och med bättre. Biobränsle bildar metangas och naturgas är också metangas. Det är ingen skillnad kemiskt sett på naturgas och biobränslets metangas. De är båda metangas och lika nyttiga för människan.

Den stora skillnaden mellan naturgas och biogas är att biogasen, dvs. metangasen, får man fram för att man förbränner material som egentligen borde ingå i naturens kretslopp av kompostmaterial, om man bortser från industrisopor.

När vi bränner upp komposterbart material i form av biogas så betyder det att jordens viktigaste resurs – matjorden – minskar för varje år som går genom snö och regn som spolar bort den värdefulla jorden.

Matjorden är bara ett tunt lager på jordskorpan och den måste förnyas varje år genom det naturliga kretsloppet av nerfallna löv, vissnat gräs och annat organiskt material som förmultnar och bildar ny matjord.