Hållbarhetsinvestera i företaget

Att driva hållbara verksamheter blir allt mer viktigt för att kunna skapa en långsiktigt fungerande ekonomi. Samtidigt är det konkurrensmässigt viktigt, då hållbara företag har visat sig vara mer lönsamma. Ett hållbart företagande innebär att spara på resurserna och minska företagets negativa miljöpåverkan.

För att kunna ställa om verksamheten till att bli mer grön kan du behöva ekonomiska resurser. Detta kan exempelvis göras med företagslån, och du jämför olika företagslån enkelt hos Fakturino. Här hittar du en kostnadsfri jämförelse mellan trettio olika finansbolag och banker så att du hittar precis rätt finansiering för din verksamhetsomställning.

Hållbarhetslänkade lån

Under den senaste tiden har finanssektorn börjat påverka näringslivet till en högre omställningstakt med hjälp av hållbarhetslänkade obligationer och lån. Om företagen sköter sig miljömässigt får de möjlighet till billigare finansiering. SJ har länkat sin kreditfacilitet som ligger på tre miljarder kronor till sitt mål att få resenärerna att välja tåg i stället för flyg. De har tillsammans med Vattenfall och en rad andra företag upptäckt att hållbarhetsmål kan kopplas ihop med finansiering, vilket har gett dem en ränterabatt. Ebba Ramel som är ansvarig för hållbara svenska finansieringar på Nordea menar att hållbarhetslänkade lån idag är en naturlig del av alla deras samtal med bolagen.

Hållbart företagande

Hållbart företagande innebär att göra mer med mindre. Företagen behöver bli mer effektiva med mindre mängd resurser, och göra mer än vad lagen kräver. Här förenas socialt engagemang med miljöhänsyn och lönsamhet, samtidigt som företagets negativa miljöpåverkan minimeras. Du kan dela upp hållbarhetsarbetet på företaget i tre dimensioner, där varje del för sig ger ett bidrag till den hållbara utvecklingen. Dessa är den ekonomiska, sociala och miljömässiga delen av omställningen. Alla delarna påverkar varandra, där minskad resursförbrukning exempelvis ger upphov till lägre utgifter och en högre lönsamhet.

Lönsamheten är viktig för företaget och krävs för dess överlevnad. Som företagare kan det vara svårt att uppfylla planering och idéer kring hållbar utveckling, men det viktigaste är att påbörja arbetet. Social och miljömässig omställning bör ske parallellt med utvecklingen i företagets lönsamhet. Verksamheten bör inte skada klimatet, miljön eller naturresurser för att kunna räknas som hållbart. Du kan till exempel endast göra bruk av förnyelsebar energi för att driva företaget, hålla möten digitalt och helt sluta flyga. Du kan även minska elanvändningen på kontoret och utföra många fler åtgärder som samtidigt minskar företagets utgifter.

Hållbarhet gör företaget attraktivt

Företag som är nystartade med en tydlig hållbarhetsprofil i sina affärsidéer attraherar fler talanger enligt en ny rapport från Danske Bank. Detta innebär att företag med denna inriktning har en större talangpool som de kan rekrytera från. Stefan Granlund som är ansvarig för “Growth and Impact” vid Danske Bank i Sverige menar att det blir allt mer omodernt att arbeta för bolag som saknar en utpräglad hållbarhetsstrategi. Han tror att stora bolag som saknar detta på agendan kommer att förlora i förhållande till att det kommer fler och fler hållbara och attraktiva nya arbetsgivare. Framför allt den yngre generationen vill arbeta för hållbara bolag.