Jämför elavtal

Det är många som aldrig jämför elavtal eller tänker att det går att byta elbolag. Det kan vara så att många tror att det är jobbigt att säga upp nuvarande elavtal för att sedan teckna nytt med ett annat elbolag. Men att byta elbolag är varken krångligt eller svårt. Det är heller ingen stor ansträngning utan det är en smidig och enkel process och du kan göra det på nätet. För att byta elavtal ska du först kolla upp vad du har för avtal just nu och om du har någon bindningstid. Du kan alltid ringa ditt nuvarande elbolag och fråga. Sedan jämför du olika elavtal med varandra och ser vilket bolag som erbjuder bäst pris. Bestäm dig för om du vill ha fast pris eller rörligt pris. När du har hittat ett elbolag som du tycker ser bra ut fyller du i ett formulär. Sedan är allt färdigt och du har förmodligen sparat en del pengar på den korta tiden du lagt ner på att byta elavtal.

Kolla om du har ett bundet elavtal

Det är viktigt att komma ihåg att om du byter elavtal och har bindningstid kvar på ditt gamla får du betala en lösenavgift. Ett elbolag har rätt att ta ut avgifter om de förlorar en intäkt på ett bundet elavtal. Du kan alltid vänta tills bindningstiden har löpt ut eller kolla upp hur mycket det kostar att lösa ditt nuvarande avtal. Oftast så överstiger avgiften det du kan spara in på att byta och därför kan det vara en bra idé att vänta.

Läs alltid igenom villkoren i avtalet

En annan sak som du alltid ska göra innan du skriver ett nytt avtal är att läsa igenom villkoren ordentligt. Att veta vad du skriver under på är viktigt för att inte få någon obehaglig överraskning vid ett senare tillfälle.

Spara pengar och bli en miljövän

Förutom att kunna spara pengar på att byta elavtal kan du välja att byta till ett elbolag som levererar el endast från förnyelsebara energikällor. Om du väljer grön el bidrar du till ett bättre klimat. El som tas av förnybar energi kommer från källor där energi naturligt förnyas. Det är främst vindkraft, solenergi och vattenkraft om är stora källor till förnyelsebar el. Denna typ av el har låg påverkan på klimatet eftersom den inte gör att mer koldioxid släpps ut i atmosfären när den används. Men den miljövänligaste elen är den som du inte använder alls så om du vill vara miljövänlig ska du först byta till grön el och sedan försöka dra ner på elkonsumtionen.