Hur fungerar energi och miljö?

Energi är en av de viktigaste naturkrafterna vi har på planeten. Den kan nämligen skapa teknik och verktyg som är direkt livsviktig för mänskligheten.

Hur påverkar energin jorden?

Påverkar energi jorden? Och vad är det för något? Man kan säga att energi kan beskrivas i flera olika former. En av de vanligaste kan kopplas till styrka eller elektricitet som sedan används. Till exempel genom att värma upp hus.

Det är ett sätt där energin har använts för att förändra sättet människorna lever på. Länge var människan jägare och samlare, vilket innebar att hon i grupp tog sig runt till fots och levde på olika ställen. För ungefär 10 000 år sedan blev människan istället bofast, vilket innebar att jordbruk var något som prioriterades högre.

Men med den förändringen krävdes även fler åtgärder. Till exempel att man behövde bygga hus till sig själva. Istället för att ha temporära boenden behövdes nu rejälare och fastare byggen som helst skulle klara flera generationer.

För att kunna skapa värme användes energi, men inte samma typer av energi som används till bostäderna idag. Man hade inga element som enkelt sattes igång och användes. Då utnyttjade man naturens krafter till i synnerhet eld. Det här gjordes att husen, eller åtminstone vissa rum, kunde värmas upp till viss del. Det innebar dock inte någon perfekt värme och husens uppvärmning då gick förstås inte att jämföra med vad som finns nu.

Energin har påverkat miljön

I takt med att människan har utvecklats har det också gjort att tekniken gått framåt, eller om man vill se på det tvärtom. Det innebär till exempel att sättet människor använder jorden på har förändrats. Från att vara jägare och samlare, när man jagade djur och åt bär och liknande för överlevnad, har den moderna människan satt betydligt större press på naturresurserna än vad många skulle kunna tro.

“Hur påverkar min smartphone jorden egentligen?” är en fråga många säkert ställer sig. Det kan vara svårt ibland att få ihop hur ens tekniska pryl skulle påverka träden, vattnet eller planeten i stort. Men faktum är att effekterna är stora. Det beror i synnerhet på hur ens teknik är skapad. De material som används i tillverkningsprocessen utvinns i stora massor. Att sedan kunna göra sig av med mobilerna, alltså slänga dem, kräver stora resurser.

Samma sak gäller för bilar, vilket till exempel har skapat en debatt gällande elbilar. De bilarna i sig har en fantastisk egenskap i att inte släppa ut några avgaser och därmed minska utsläppen. Däremot finns det ett problem. När elbilarnas batterier tillverkas görs det genom att bryta litium. Den här metallen är väldigt sällsynt i världen och när den bryts kräver det stora resurser från jorden.