Miljöns effekter på planeten

Miljön är kanske det viktigaste vi har, vilket de allra flesta kan skriva under på. Samtidigt vet inte alla exakt vad för påverkan miljön har på vår planet.

Domedag eller nya uppfinningar?

Det kan ibland råda delade uppfattningar om hur stor klimatproblemen egentligen är. Skillnaden mellan experter och den vanliga befolkningen är dock större än man skulle kunna tro. De flesta forskarna inom området är övertygade om att människans levnadssätt leder till ett enormt ökat tryck på planeten, som därmed leder till en klimatkris. På till exempel Aftonbladet yttrar flera svenska experter sina åsikter om klimatkrisen.

Även den allmänna opinionen är generellt att det finns problem med människans sätt att leva, som ger direkta konsekvenser för planeten. Men det finns fortfarande stora skaror av befolkningen i de flesta länderna som antingen inte ser det som ett problem, eller åtminstone tonar ner den kris som experter istället målar upp.

Det kan bidra till flera saker, till exempel vilka åtgärder som sätts in för att minska klimatutsläppen. Den stora frågan är dock hur det ska lösas och om det faktiskt går. En del tror på att en domedag kan skapas om man inte gör något åt saken. Andra tror inte det, utan förväntar sig moderna uppfinningar som ska lösa problemen.

Vad orsakar problemen?

Oavsett vilken inställning man har till klimatkrisen finns det vissa förklaringar som leder till att problemen har uppstått. En av de största är koldioxidutsläppen. De här tog fart redan för ett antal hundra år sedan i samband med industrialiseringen. Då flyttade människor in i städer och började arbeta på stora industrier som då stod för stora utsläpp.

Men det går ändå inte att jämföra mot dagens utsläpp. Industrier är fortfarande en av orsaken till de största utsläppen även om det finns andra problem. Det här är framför allt biltrafiken. Det finns flera miljarder olika fordon över hela världen, och hundratals miljoner av dem används varje dag. Det gör att utsläppen är svårare att kontrollera. Sambanden mellan en hög biltrafik i länder, eller vissa städer, går också att se när det kommer till utsläppen i de regionerna. Samma sak gäller för till exempel luftens nivåer. Det då det tydligt går att se att länder med kraftig biltrafik har sämre värden när det kommer till syre.