Eldrivna transportbilar

Det har inte undgått någon att elbilar är bättre för miljön. Företag måste ställa om för att klimatmålen ska kunna uppnås. Det finns många eldrivna transportbilar som är bra att välja om du arbetar i en stad eller mindre kommun. Det finns också hybridtransportbilar. I en stad eller större samhälle har du också tillgång till laddningsstationer. Om du ska köra längre sträckor är fortfarande transportbilar med förbränningsmotor mer effektiva eftersom du inte behöver stanna och ladda någonstans eller anpassa körningen efter när du ska ladda. Att köpa en begagnad transportbil kan vara en bra idé om du vill köpa en lite billigare bil. Vilken transportbil som du ska välja beror på vilket behov du har och vad du ska använda bilen till. Det finns femsitsiga transportbilar och tresitsiga som har större lastförmåga. Att ha fler säten kan vara bra om du arbetar med en arbetsgrupp och ni reser tillsammans.

Lägre skatt och driftskostnad

Att investera i en eldriven transportbil kan vara en lönsam affär. Den totala driftkostnaden för en eldriven transportbil är mycket lägre och dessutom är fordonsskatten väldigt förmånlig. Du bör undersöka möjligheten att få klimatbonus om du tänker köpa en eldriven transportbil. Även om en elbil på papperet har en lägre effekt än en motsvarande bil med förbränningsmotor så kommer du inte uppleva det så. Eftersom elbilen har ett fullt vridmoment redan från början hänger elbilen med och ger en känsla av att den är snabb.

Batterierna till elbilarna utvecklas i snabb takt

En elmotor är effektivare och kräver mindre energi än vanliga bilar. Hur stor vinningen blir med en elbil beror mycket på hur elen produceras. I Sverige är elproduktionen väldigt ren jämfört med i andra länder eftersom det finns uppsatta mål om att Sverige ska använda 100 procent förnybar el till år 2040. Hur långt du kommer med en elbil beror helt på hur stort batteri du har i bilen. En elbil brukar ta sig 16-30 mil ungefär. Bilbatterierna i elbilarna utvecklas ständigt och det går snabbt framåt. Eftersom utvecklingen av batterier går fort kommer elbilarna bli ett ännu bättre alternativ till bilar med förbränningsmotor. Laddningarna kommer gå snabbare och elbilen kommer ta sig längre sträckor inom en snar framtid. Marknaden för transportbilar som drivs på el blir bara större och större.