Var en sann miljövän och ladda bilen smart

Om du har en elbil är det ett måste att ladda batteriet. El kostar pengar och att använda för mycket el är dåligt för klimatet. Men om du kan minska energiförbrukningen genom att ladda bilen smart kommer det ge positiva effekter på miljön men också på din plånbok. Att välja Easee laddbox är ett smart val om du vill minska dina kostnader och vara en miljövän. Laddboxen är en banbrytande teknik som möjliggör att du kan ladda din bil när elpriset är som lägst. När du laddar bilen den tid på dygnet då elpriset är lägre gör du miljön en tjänst. När elpriset är lägre använder inte lika många el och när trycket är mindre kan all el komma från gröna energikällor. När du laddar smart schemalägger den tekniska lösningen laddningen till tidpunkter på dygnet när elpriset och belastningen är som lägst. Det tar ungefär 8-12 timmar att ladda ett batteri med vanlig hushållsel så det är lätt uträknat att du kan spara pengar genom att ladda när priset är billigare. Vid snabbladdningsstationer går det såklart betydligt snabbare. Något som du ska tänka på är att inte ladda bilen i ett vanligt uttag. Elanläggningen i huset kan lätt bli överhettad, vilket kan leda till brand. Därför är det av största vikt att verkligen installera en speciell laddbox. Installationen säkerställer att skydd och kablar är rätt dimensionerade för att ladda bilen säkert.

Använd bilen så lite som möjligt

Bilar kommer aldrig att bli riktigt miljövänliga men bilarna kan blir mer eller mindre dåliga för miljön. Det är som med el att bilar är miljövänligast när de inte används. Den miljövänligaste elen är den som inte förbrukas. Bilar behövs i samhället men det är viktigt att du gör det du kan för att minimera bilens miljöpåverkan. Ungefär hälften av alla bilresor som görs i Sverige är kortare än fem kilometer. Om du kan cykla några gånger gör det stor skillnad. Det kommer såklart att ge positiva effekter på din ekonomi om du låter bilen stå mer.

Använd energi på ett effektivt sätt

Utvinningen av energi sker i kraftverk och det blir el i ditt uttag. Sol, vind och vatten är energikällor som är naturliga och miljövänliga. Men det finns energi som kommer från fossila bränslen och kärnkraft. Om du väljer grön miljövänlig el gör du ett medvetet val som ger positiva effekter på klimatet. Du kan spara energi genom att använda energi på ett effektivt sätt. Förutom att ladda bilen smart kan du göra smarta val i hemmet som att använda energisnåla produkter, släcka lampor och täta lister runt dörrar och fönster. Det finns en mängd bra saker som du kan göra i hemmet som ger stor i effekt i det långa loppet. Dessutom behöver du bara göra vissa saker en gång, som att byta glödlampor.