Miljö och energi tillsammans

Miljö och energi kan många gånger kopplas samman. Men finns det något konkret sätt på vilket de faktiskt går att koppla ihop med varandra?

Energin påverkar miljön?

En av de största kopplingarna som kan göras mellan miljö och energi är via de maskiner som energin skapar. Energi är nämligen en viktig del för att skapa ett fungerande samhälle. Till exempel måste det finnas för att kunna få bilar att ta sig framåt. Energi skapas via en motor som drivs på ett bränsle, och de här utsläppen för ut höga nivåer av koldioxid till planeten.

Det gäller de flesta fordonen. Från bilar, till vissa tåg och även flygplan. Rapport på rapport visar dock att det är de hundratals miljoner bilarna i världen som sätter högst tryck på miljön när det kommer till olika fordonstyper.

För att driva en fabrik krävs även energi. Det gäller till exempel genom att få maskinerna och produktionerna att gå runt. Det här kan göras genom olika energialternativ. Elektricitet är ett, kol är ett annat. Beroende på vilket som används sätter det också olika stora påfrestningar på miljön. Kolindustrin är till exempel identifierad som en av de största miljöbovarna i hela världen.

Men även i vardagen finns det energi som påverkar miljön på flera olika sätt. Kollar man när det kommer till sätt att värma upp husen är det en förklaring. Ett hus kräver någon form av energi för att skapa värme, och det kan skapa stora utsläpp. Att tillverka teknik skapar också problem. Tekniken i sig brukar inte vara det stora problemet, det vill säga användningen av en telefon. Däremot den process som sker när man ska utvinna och skapa dem.