Vindkraft – en växande energilösning

Sverige satsar allt mer på förnyelsebar energi från sol, hav, vatten och vind. Något som växer snabbt är vindkraft och mest uppe i norr. Vindkraft är en effektiv energikälla som dessutom är helt fri från utsläpp och även om man ser allt fler stora vindkraftverk byggas i Sverige, kan man även som privatperson skaffa sig ett vindkraftverk till gården, villan eller ute på skärgårdsön.

Miljövänlig drift av egen verksamhet och smart villaförsäkring

Om man har ett eget företag som en gård med djurhållning eller odling, kan man spara mycket energi genom ett eget vindkraftverk! Om man planerar skaffa vindkraft finns det en del att tänka på när man skaffar eget vindkraftverk på sin egen gård eller i trädgården. Något som man först och främst måste göra innan man installerar ett vindkraftverk, är att ansöka om tillstånd och bygglov från kommunen. Det är också viktigt att tänka på ljudnivån av ett vindkraftverk och se till att man väljer rätt leverantör för ett vindkraftverk, så det fungerar som det ska. En annan faktor som är viktig är att se hur det blåser på tomten eller gården, för att kunna få ut så optimal energi som möjligt. Det finns fördelar och nackdelar med vindkraftverk som man ska ha i åtanke. Nackdelarna är att det kan innebära vissa olycksrisker då det kan uppstå så kallade iskast. Detta innebär att det på vintern bildas is på rotorbladen och som sedan kan kastas omkring. En annan riskfaktor är att allt för många vindkraftverk kan störa fåglar och kringliggande boende. Fördelarna är att energin är fossilfri, miljövänlig och generar stora mängder energi. När man skaffar sig ett eget och välfungerande vindkraftverk bor man generellt sett i en villa i närheten. För ett tryggt boende är det klokt att ha en riktigt bra försäkring på hemmet. Har man svårt att välja vilken man vill ha, kan man välja en trygg villaförsäkring online med alla försäkringar samlade under ett och samma tak!

Vindkraften växer i Sverige

Under år 2020 installerades hela 4333 vindkraftverk och utbyggnaden fortsätter att växa. Endast ett vindkraftverk på 150 meters höjd och effekt på 2 eller 2,5 MW kan producera upp till 6,5 miljoner kWh per år! Man planerar att bygga ut mer och vindkraft planeras fördubblas till år 2040 för att ge Sverige en helt förnybar energi i hela landet. I Sverige har man också ett ökat intresse för att bygga ut vindkraft i vattnet. Nu planerar man ett bygga ut till havs och Sveriges största vindkraftspark byggs i skärgården och projektet ska bli färdigt år 2032. Det innebär att det kommer att stå 253 havsbaserade vindkraftverk i Stockholms skärgård utanför Sandhamn. Det man måste vänta på är dock ett godkännande från svenska Försvarsmakten. På land i Piteå finns idag en stor vindkraftpark som heter Markbygden. Detta projekt drivs av det tysksvenska företaget Svevind och planeras bli Europas största vindkraftspark. I takt med att utbyggnaden av vindkraftverk byggs ut, ser man också till att försöka lösa problem med mer funktionella rotorblad och bättre samt tystare turbiner.