Miljön och världen

Miljön och världen är kanske det viktigaste att ta hand om. De har också kopplingar till varandra på flera olika sätt.

Hur har miljön påverkat jorden?

Miljön, och även klimatet, har haft väldigt stor påverkan på planeten jorden. Även om människan är i ett stadium där hon kan påverka jorden måste man alltid beakta miljön. Det är nämligen den som har fått jorden att se ut som den gör just nu.

Planeten är under ständig förändring och det märks via miljö och klimat. Det svenska klimatet var för 100.000 år sedan inte i närheten av det samma som nu. Det räcker med att titta på den istid som pågick i bland annat Sverige. Den ansågs ha påbörjats för lite över 100 000 år sedan, och slutade för nästan 90 000 år sedan.

Tack vare istiden förändrades även miljön och annat i Sverige. Isen som flyttades skapade till exempel moränjord, vilket är anledningen till att det finns gott om granar i Sverige, då de växer i morän.

Men det finns även andra saker som påverkar hur miljön förändrar sig. Även om jorden och miljön har ett naturligt samspel, som förändras ständigt, har människan en viktig roll. På gott och ont. De flesta vet om att människan påverkar miljön genom utsläpp. Men genom andra projekt skapar människan jorden och miljön nya sätt att fortgå. Till exempel genom att återskapa delar av naturen. Miljontals träd planteras årligen och det gör att en viss del av den skada som människan står för åtminstone kan reduceras aningen.