Bygg en hemsida för miljön

Engagemanget för klimat och miljö ökar allt mer på internet, särskilt i sociala medier där det går att se en ökning i användarnas diskussioner i ämnet. För att hålla koll på tillståndet för planeten kan internet och hemsidor vara ett viktigt verktyg. Som miljöengagerad kan du bygga hemsidor som förmedlar data kring halten av växthusgaser, initiativ för klimatlösningar och mycket mer.

När du bygger din hemsida kan du göra den själv eller kontakta en webbyrå i Stockholm som är specialiserade på webbutveckling. Hos Wasabiweb hittar du skickliga utvecklare och designers som utgår från de besöksmålgrupper du vill nå ut till med din hemsida. De är experter på att skapa webbproduktioner som skapar ett önskat beteende hos besökarna.

Människans påverkan på klimat och miljö

Vi människor har utsatt biosfären för stora påfrestningar. Från att tidigare vara jägare och samlare som tog oss från plats till plats och på detta sätt utövade endast en begränsad påverkan på miljön så finns det nu väldigt få områden på jorden som är opåverkade av människan. Vårt ekonomiska, kapitalistiska system fungerar så att vi utvinner stora mängder naturresurser som vi sedan omvandlar till produkter, vilka i sin tur reas ut till lägsta pris.

Social orättvisa och miljöpåverkan

Världens rikedomar är väldigt snett fördelade, där den rikaste en procenten är dubbelt så förmögna som 6,9 miljarder människor. Den globala ojämlikheten är nu enligt Oxfam “chockerande befäst” och under det senaste decenniet har antalet dollarmiljardärer fördubblats. Världens ledare gör alltför lite för att åtgärda klyftorna mellan rika och fattiga. En rik elit samlar pengar på hög, på bekostnad av fattiga flickor och kvinnor.

Denna ekonomiska orättvisa är inte bara negativ på ett socialt plan, de globalt sett rikaste en procenten släpper också ut dubbel mängd koldioxid jämfört med världens fattigaste befolkningshalva. Mellan år 1990 och 2015 använde de rikaste tio procenten upp en tredjedel av världens återstående koldioxidbudget, i stark kontrast till den fattigaste hälften av befolkningen som endast förbrukade fyra procent.

Hemsidor för miljön

Internet kräver mycket energi och mängden som används ökar för varje år. Samtidigt har många gjort bruk av internets förmåga till att lagra och sprida information. Ett exempel är CO2.earth som visar dagliga uppdateringar kring hur hög koldioxidhalten är i atmosfären. Här går det tydligt att se hur snabbt koldioxidhalten ökar, och för den uppmärksamme är det enkelt att dra slutsatsen att den accelererar uppåt. Hemsidan har också mycket mer viktig information kring hur den globala temperaturen har ökat med tydliga grafer och tabeller.

En annan hemsida som är byggd i avsikt att avhjälpa klimatkrisen är projectdrawdown.org. Syftet med hemsidan är att sprida information om hur världen kan dra ner stora mängder växthusgaser från atmosfären och på detta sätt stoppa den katastrofala klimatkrisen. Här visas klimatlösningarna sektor för sektor, där det går att läsa om hur åtgärder inom bland annat industri, transport, byggnader, hälsa och utbildning samt produktion av mat och elektricitet kan lösa klimatkrisen.

Genom att satsa på utbildning för unga kvinnor och tillgång till preventivmedel går det att dra ner 85 gigaton koldioxid från atmosfären, och många fler lösningar på klimatkrisen presenteras på hemsidan. Med en informationsrik hemsida kan du alltså göra en stor insats för miljön, särskilt om du har revolutionerande lösningar att förmedla till besökarna.